Raspberry Pi. Install PHP 7

1. Редагуємо список репозиторіїв:
mcedit /etc/apt/sources.list

2. Додаємо:
deb http://repozytorium.mati75.eu/raspbian jessie-backports main contrib non-free
#deb-src http://repozytorium.mati75.eu/raspbian jessie-backports main contrib non-free

3. Додаємо ключ:
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key CCD91D6111A06851
gpg --armor --export CCD91D6111A06851 | sudo apt-key add -

4.Оновлюємося і встановлюємо PHP 7:
apt-get update
apt-get install php7.0 php7.0-curl php7.0-gd php7.0-imap php7.0-json php7.0-mcrypt php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-xmlrpc

5. Для Apache 2 встановлюємо mod_php:
apt-get install libapache2-mod-php7.0


Пишуть люди


Raspberry Pi. Встановлюємо UniFi controller

1. Додаємо UniFi репозиторій, ключ до нього і оновлюємося:
echo 'deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list > /dev/null
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C0A52C50
sudo apt-get update

2. Встановлюємо контролер:
sudo apt-get install unifi -y
Встановлення займає деякий час, але проходить у повністю автоматичному режимі.
Також будуть встановлені такі пакети, як MongoDB and OpenJDK Java 7.

3. Вимкнемо запуск дефолтної бази MongoDB:
echo 'ENABLE_MONGODB=no' | sudo tee -a /etc/mongodb.conf > /dev/null
Якщо цього не зробити, то у нас буде запущено дві копії MongoDB – дефолтна та та, що використовується UniFi.

4. Оновлюємо Snappy Java Library:
cd /usr/lib/unifi/lib
sudo rm snappy-java-1.0.5.jar
sudo wget https://repo1.maven.org/maven2/org/xerial/snappy/snappy-java/1.1.4/snappy-java-1.1.4.jar
sudo ln -s snappy-java-1.1.4.jar snappy-java-1.0.5.jar
Це усуне ряд проблем з старими версіями Raspberry Pi.

5. Перезавантажуємося:
sudo reboot

6. Налаштовуємо контролер за адресою:
https://A.B.C.D:8443


Пишуть люди


Raspberry Pi. HDMI hotplug

Специфіка роботи HDMI в Raspberry PI така, що він працює тільки в тому разі, якщо був підключений перед запуском пристрою.


Для того, аби підключати монітор тоді, коли нам заманеться:
1. Відкриваємо файл конфігурації завантаження:
mcedit /boot/config.txt

2. Змінюємо значення налаштувань в таких рядках:
# Дозволити "гаряче" підключення монітора
hdmi_force_hotplug=1

# Виводити звук через HDMI
hdmi_drive=2


Пишуть люди