Настройка маршрутизації для DD-WRT

В цій прошивці роутер за замовчуванням має адресу 192.168.1.1


1. Заходимо на веб-інтерфейс, на вкладці “Setup->Basic Setup” вибираємо Connection Type – PPPoE.

2. Вводимо username/password, отримані від провайдера. Натискаємо кнопку “Save”:

3. Далі йдемо на вкладку Status->Sys-Info і запам’ятовуємо WAN MAC!

4. На вкладці Administration->Commands пишемо команду:
ifconfig

5. В отриманому списку знаходимо інтерфейс з нашим WAN MAC і запам’ятовуємо ім’я інтерфейсу (в моєму випадку – vlan1)

6. Тепер вставляємо наступний в наступний код свої параметри локальної мережі:
ifconfig vlan1 down
ifconfig vlan1 ваш_локальный_іп netmask 255.255.252.0
ifconfig vlan1 up
route add -net 91.105.204.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.x.x.5

[*] Натискаємо кнопку “Save Startup”.

7. Прокидаємо NAT з домашньої мережі на наш інтерфейс. Вводимо:
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o vlan1 -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE

[*] Натискаємо кнопку “Save Firewall”!
[*] Потім “Managment—>Reboot Router”

Увага! Роутер будет завантажуватися трошки довше, ніж звичайно!.
[*] Налащтовуємо Wireless на свій розсуд.


DD-WRT. IPTV


А нам би треба, щоб все працювало, ге?

4. Четвертим ділом закидаємо udpxy для свого чіпа в папку jffs (Броадкому – броадкомове, Атеросу – атеросове) і даємо туди права.
(!) Май на увазі, старче, що /jffs не очищається при перезавантаженні, а в /tmp все стирається сікундою:
wget -P /jffs/ http://***********
chmod +x /jffs/udpxy

5. П’ятим ділом назначаємо IP нашому WAN інтерфейсові:
ifconfig vlan2 down
ifconfig vlan2 10.10.***.*** netmask 255.255.252.0
ifconfig vlan2 up

7. Сьомим вставляємо туди:
route add -net 78.137.1.128 netmask 255.255.255.128 gw 10.10.***.5
route add -net 91.105.204.0 netmask 255.255.255.0   gw 10.10.***.5
sleep 60
/jffs/udpxy -a 192.168.1.1 -p 8080
echo 2 >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/force_igmp_version
route add -net 224.0.0.0/4 dev vlan2
echo "quickleave" > /tmp/igmprt.conf
echo "phyint vlan2 upstream ratelimit 0 threshold 1" >> /tmp/igmprt.conf
echo "phyint br0 downstream ratelimit 0 threshold 1" >> /tmp/igmprt.conf
echo "phyint br0:0 disabled" >> /tmp/igmprt.conf
echo "phyint eth0 disabled" >> /tmp/igmprt.conf
echo "phyint eth1 disabled" >> /tmp/igmprt.conf
echo "phyint etherip0 disabled" >> /tmp/igmprt.conf
echo "phyint vlan0 disabled" >> /tmp/igmprt.conf
echo "phyint vlan1 disabled" >> /tmp/igmprt.conf
echo "phyint lo disabled" >> /tmp/igmprt.conf
igmprt /tmp/igmprt.conf

І жмемо Save startup.

8. Восьмим на вакантне місце заскакує:
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o vlan2 -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
iptables -t filter -I INPUT -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -j ACCEPT
iptables -t filter -I INPUT -s 224.0.0.0/240.0.0.0 -j ACCEPT
iptables -t filter -I FORWARD -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -j ACCEPT
iptables -t filter -I FORWARD -s 224.0.0.0/240.0.0.0 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A PREROUTING -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -j TTL --ttl-inc 1

І жмемо Save firewall.