SCP. Copy subfolders from remote server

Щоб скопіювати з віддаленого сервера файли в певній папці:
scp -i -r -P user@remote.server:/home/upload/ /my/home
Якщо авторизація відбувається не за допомогою public-key, потрібно буде ввести пароль користувача.