Apache. htaccess for WordPress

1. Вмикаємо механізм mod_rewrite:
RewriteEngine On

2. Примусове перенаправлення на https:
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://zaychik.info/$1 [R,L]

3. Підтримка permalinks:
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]


WordPress. Remove emoji code

Заводи стоять, а вони емодзі постять.
Повбивав би.


У файлі /wp-content/themes/"your_theme"/functions.php дописуємо:
// REMOVE WP EMOJI
remove_action('wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7);
remove_action('wp_print_styles', 'print_emoji_styles');
remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );


Пишуть люди


WordPress. jQuery

Підключаємо цей кінський jQuery для сумісності версій.
Пишіть человєчєські тєми, упиряки, бо накол всіх сікундою!


У файлі /wp-content/themes/"your_theme"/functions.php дописуємо:
function my_jquery_scripts() {
wp_deregister_script( 'jquery' );
wp_register_script( 'jquery', 'https://code.jquery.com/jquery-2.2.0.min.js');
wp_enqueue_script( 'jquery' );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_jquery_scripts' );