Git. Reset to specific commit

Щоб видалити всі комміти до потрібного, потрібно дізнатися його id, після чого:
а) Відкотити непотрібні комміти:
git reset <id> --hard
б) Запушити зміни в репозиторій
git push origin HEAD –force


SCP. Copy subfolders from remote server

Щоб скопіювати з віддаленого сервера файли в певній папці:
scp -i -r -P user@remote.server:/home/upload/ /my/home
Якщо авторизація відбувається не за допомогою public-key, потрібно буде ввести пароль користувача.


cURL. Check HTTP status code

Перевірити з командного рядка, який http status віддає web-сервер, можна так:
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost | grep 200
При успішному отриманні 200 будемо мати exitstatus 0, при помилці – 1.